Hottapping.

Hottapping er betegnelsen for en arbejdsoperation, hvor vi med specielt udstyr kan anbore en trykbærende rørledning uden at afbryde driften.

Der anbores gennem påsvejset fitting + påsvejset eller påboltet ventil.

Hottapping anvendes ved nye afgreninger, tilslutninger, prøvestudse, samt for midlertidige afpropninger af rørledninger.

Der kan anbores på alle typer rør:
stål, støbejern, beton, rustfrit stål og plast.

Der kan anbores i alle positioner.
Anboringsstørrelse op til 1600 mm.
System tryk op til 250 bar.
System temp. op til 342° celsius.

Den udborede rundel (coupon) bliver grebet af pilot borets kløer og taget med ud, hvor efter anboringsventilen lukkes, og hottapping udstyret afmonteres.